Støttemarsj for naturen, Frøya

Fellestur

Dato
12. mai 2019 kl. 08:00 - 17:00
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer for
Alle
Turtyper
Fellestur, Fottur, Frøya, Tavarepåtrøndersknatur, Støttemarsjfornaturen, Støttemarsj
Arrangør
Trondhjems Turistforening
Turområde
Nordmøre med Fjordruta (se kart)
Dette arrangementet er over!

12. mai arrangerer DNT støttemarsj for naturen på flere steder rundt om i Norge. Målet er å hindre vindkraftutbygging i verdifull natur.

Trondhjems Turistforening arrangerer støttemarsj i samarbeid med vårt lokallag på Frøya.

Fra Trondheim settes det opp gratis buss med avgang fra Sandgata 30 kl 0800. Påmeldingen gjelder dere som ønsker å være med på den. På bussen legger vi opp til orienteringer om temaet. Vi vil også kjøre gjennom områder som er bygd ut eller gitt konsesjon, og områder som nå er pekt ut som spesielt egnet for videre utbygging.

For de som kommer direkte blir det oppmøte i Stutvassdalen på Frøya kl. 11.00. Det er begrenset med parkering så vi oppfordrer til samkjøring, forsiktighet og hensynsfull opptreden når vi kommer fram.

Når vi kommer til Frøya blir det tur til Besselvassheia, der vi har flott utsikt over hele Frøya, inkludert det området som er planlagt utbygd. På toppen blir det holdt appeller fra blant andre styreleder i Trondhjems Turistforening, Kjell Fordal og Gunhild Riiber, styreleder i Frøya Turlag.

Bakgrunn for arrangementet:


Store deler av Norge trues av massiv vindkraftutbygging. Det haster å stanse tapet av natur. DNT ønsker en naturvennlig fornybarsatsing. https://www.dnt.no/vindkraft/

- Motstanden mot vindkraft er økende og stadig flere får øynene opp for hva som ofres unødig på veien mot det grønne skiftet. Vi er ikke nødt til å velge mellom klima og natur. Med dagens kraftoverskudd, de 86 vindkraftanleggene som allerede har fått konsesjon, energieffektivisering og opprusting av vannkraftverk har vi faktisk kraften vi trenger for å få til begge deler, sier styreleder i DNT, Per Hanasand.

Dato 12. mai

Tidsrom 08:00-17:00

Passer for Alle

Arrangør Trondhjems Turistforening og Frøya Turlag.

Velkommen!

Støttemarsj for naturen, Frøya

12. mai arrangerer DNT støttemarsj for naturen på flere steder rundt om i Norge. Målet er å hindre vindkraftutbygging i verdifull natur. Trondhjems Turistforening arrangerer støttemarsj i samarbeid med vårt ...

Kontaktinformasjon:

  • Trondhjems Turistforening
  • Tlf. 73 92 42 00
  • E-post: post@tt.no